Alkosol - farba odporna na ścieranie Powiększ do pełnego rozmiaru

Alkosol - farba odporna na ścieranie

Emalia przeznaczona jest do malowania podłóg, a także innych elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

Więcej szczegółów

Przesyłka kurierska już od 16zł. (więcej o kosztach dostawy)
Błękit paryża


21.5

Przeznaczenie

Emalia przeznaczona jest do malowania podłóg, a także innych elementów drewnianych i drewnopochodnych eksploatowanych wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

 

Dane techniczne

Kolory 4 kolory gotowe
Wygląd powłoki wysoki połysk
Ilość warstw 2
Nanoszenie drugiej warstwy 24h
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie do 12 m2/l
* w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru


Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża
 • Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu.
 • Powierzchni nowych podłóg, jeszcze nie malowanych zaleca się wstępnie zaimpregnować POKOSTEM rozcieńczonym benzyną do lakierów w stosunku 1:1 a po wyschnięciu przeszlifować papierem ciernym nr 150-180.
 • W przypadku odnawiania starych powłok, powierzchnię należy zmyć dokładnie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących. Spłuka czystą wodą a następnie przeszlifować.
 • Na zewnątrz - impregnować DREWNOCHRON Impregnatem bezbarwnym.

Malowanie
 • Przed umyciem wyrób należy dokładnie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania w ilości max. 3% obj.
 • Zalecana ilość warstw - 2. Drugą warstwę należy nanosić po upływie 24 godzin od nanoszenia pierwszej warstwy.

Dodatkowe informacje
 • Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki.
 • Pełne właściwości mechaniczne (twardość, odporność na zarysowanie) powłoka uzyskuje po 72 godzinach od malowania.
 • Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania.
 • Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, z dala od źródeł ognia i ciepła w pomieszczeniach zamkniętych. Nie przekraczać temperatury magazynowania +25ºC.

Wskazówki BHP i PPO
 • Produkt łatwopalny.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Nie wprowadzać do kanalizacji.
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i ognia.
 • W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu.
 • Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.